بازدید معاون اقتصادی وزیر کشور از شهرک سرمایه گذاری خارجی
18:6 | 1398/03/07
دکتر دین پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور در سفر یکروزه خود به تبریز به همراه دکتر پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی از چندین واحد تولیدی و صنعتی در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی بازدید کرد.