بازدید از واحد چاپ و بسته بندی
9:4 | 1397/10/13
استاندار آذربایجان شرقی در بازدید از شرکت نقشینه چاپ تبریز، از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.