حضور استاندار در محله آخمقیه تبریز
8:22 | 1397/04/10
استاندار آذربایجان شرقی با حضور در محله آخمقیه تبریز، با خانواده شهید عزیز عبادی و اهالی این محله دیدار کرد.