مهمان : 7201
امروز : 786
ديروز : 1009
ماه : 17223
كل : 17223
 
  تقسیمات کشوری
استان آذربایجان شرقی طبق آخرین تقسیمات کشوری دارای 21 شهرستان و 46 بخش است.

 نام شهرستان
 تعداد بخش
 تعداد نقاط شهری
 تعداد دهستان
بخش‌های تابعه
نقاط شهری
 آذرشهر 3 4 5حومه
گوگان
ممقان

 آذرشهر
گوگان
ممقان
تیمورلو
اسکو
 23
 5مرکزی
ایلخچی
اسکو
ایلخچی
سهند
اهر
 21 9مرکزی
فندقلو

اهر
بستان‌آباد
 2 2 9 مرکزی
تیکمه‌داش
بستان‌آباد
تیکمه‌داش
بناب
 11
 3مرکزی
بناب
تبریز
 2 4 6 مرکزی
خسروشاه
تبریز
باسمنج
سردرود
خسروشاه

جلفا
 2 3 5 مرکزی
سیه‌رود
جلفا
هادیشهر
سیه‌رود
چاراویماق
 2 16
مرکزی
شادیان
قره‌آغاج
خداآفرین
 31
 7مرکزی
گرمادوز
منجوان
خمارلو
سراب
2
 4 10 مرکزی
مهربان
سراب
مهربان
شربیان
دوزدوزان

شبستر
 3 9 8 مرکزی
صوفیان
تسوج
شبستر
خامنه
شرفخانه
شندآباد
سیس
وایقان
کوزه‌کنان
صوفیان
تسوج
عجب‌شیر
 2 2 4مرکزی
قلعه‌چای
عجب‌شیر
جوان قلعه
کلیبر
2
2
 10مرکزی
آبش‌احمد
کلیبر
آبش‌احمد
مراغه
 2 2 6 مرکزی
سراجو
مراغه
خداجو
مرند
 2 5 9مرکزی
یامچی
مرند
زنوز
کشکسرای
بناب
یامچی
ملکان
 23
5
 مرکزی
لیلان
ملکان
لیلان
مبارک شهر
میانه
 45
17
 مرکزی
ترکمانچای
کندوان
کاغذکنان
میانه
ترکمانچای
آغ‌کند
ترک
آچاچی
ورزقان
 2 2 7مرکزی
خاروانا
ورزقان
خاروانا
هریس
 2 56
 مرکزی
خواجه
هریس
بخشایش
زرنق
کلوانق
خواجه
هشترود
2
2
 7 مرکزی
نظرکهریزی
هشترود
نظرکهریزی
هوراند
2
1
 - مرکزی
چهاردانگه

هوراند

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir