واحد سازمانی
میرصمد ابراهیم‌پور
نام کارمند :میرصمد نام خانوادگی:ابراهیم‌پور
سمت سازمانی :مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری شماره تماس :35291727
میرصمد ابراهیم‌پور متولد 1354 در تبریز، پیش از این به مدت 3 سال معاونت دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری را بر عهده داشت و به مدت 10 سال نیز کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوده است.