بازدید استاندار از بازار تبریز
11:21 | 1398/04/12
استاندار آذربایجان شرقی از روند مرمت و بازسازی سرای ایکی قاپیلی و تعدادی از راسته های بازار تاریخی تبریز بازدید و با تعدادی از اصناف و بازاریان، دیدار و گفتگو کرد