بازدید از پروژه های راهسازی
18:59 | 1398/01/31
استاندار آذربایجان شرقی از روند عملیات اجرایی آزادراه تبریز- مرند- بازرگان و نیز طرح کمریندی جنوبی تبریز بازدید کرد