دیدار رییس دانشگاه قاضی آنکارا با استاندار
12:38 | 1397/12/10