دیدار استاندار با سرکنسول ترکیه
13:16 | 1397/07/14