بازدید استاندار از کارخانه تراکتورسازی تبریز
15:28 | 1397/05/18