مهمان : 3378
امروز : 158
ديروز : 1189
ماه : 13400
كل : 13400
 
  شرح وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
-    هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی جهت توسعه سرمایه‌گذاری استان با استناد به قوانین و اسناد بالادستی و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان .

-    نظارت بر اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان توسعه سرمایه‌گذاری با استناد به قوانین و اسناد بالادستی و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان .

-    پایش برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان در بخش‌های مختلف .

-    مدیریت و هماهنگی امور مربوط  به ایجاد و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و راهبری و هدایت آن دراستان های مرزی .

-    هدایت و راهبری امور مربوط به سهمیه تعاونی‌های مرزنشین .

-    انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در امور مربوط به سیاست‌های پولی و اقتصادی استان‌ها ازجمله:پول‌شویی ، صندوق‌های توسعه‌ای ، صادرات غیرنفتی ،تدابیر ویژه اقتصادی و رفع  موانع و مشکلات فراروی تولید و اشتغال .

-    بسترسازی و هماهنگی باسایردستگاه های اجرایی به‌منظور استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط کارآفرینان داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه همسایگان مرزی .

-    پیگیری برای انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در امر سرمایه‌گذاری ، اشتغال و تولید و توسعه متوازن .

-    ایجاد هماهنگی‌های لازم در امر مراودات و مبادلات اقتصادی استان باکشورهای همسایه و هدف در نشست‌های منطقه‌ای .

-    نظارت عالیه و اعمال هماهنگی در فعالیت‌های اقتصادی استان .

-    پیگیری و هماهنگی فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه اشتغال استان .

-    انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص نحوه اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال .

-    نظارت بر چگونگی تهیه و توزیع کالا و مایحتاج عمومی و پیگیری امور مرتبط باستاد تنظیم بازار.

-    انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص موضوعات مرتبط با مناطق آزادتجاری ، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی استان .

-    مشارکت در کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ، همایش‌های فرصت سرمایه‌گذاری و سایر موارد به‌منظور توسعه مراودات و مبادلات تجاری استان .

-    هماهنگی و پیگیری به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تشکیل نمایشگاه‌های برون‌مرزی استان با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی .

-    نظارت بر اجرای سیاست هاوخط مشی‌های امور اداری و مالی و استخدامی وامورمدیریت منابع انسانی واداری ، رفاهی و استخدامی  استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات .

-    نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .

-    انعکاس نارسایی‌ها و مشکلات استانداری و واحدهای تابعه درزمینه توسعه مدیریت و منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط .

-    اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی موردنیاز استانداری و واحدهای  شهرستانی وانجام تشریفات مربوط به بکارگیری ، جذب ، استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه .

-    نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه هاو تهیه و تنظیم و صدوراسنادمالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری بر اساس قوانین و مقررات .

-    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مربوطه در استانداری و واحدهای تابعه .

-    نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه .

-    نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ‌شده استانداری .

-    نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی ( اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) استانداری ، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه بر اساس برنامه‌های تنظیم‌شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های بودجه .

-    نظارت برامورمربوط به توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداری و واحدهای تابعه از طریق سازماندهی و پیش‌بینی آموزش‌های مناسب در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی وزارت کشور و مراجع ذیصلاح .

-    نظارت بر امور مربوط به تهیه بسته‌های مناسب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نظارت بر آموزش بسته‌های مذکور به‌منظور تسهیل فعالیت استانداری و واحدهای تابعه .

-    نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورای اداری استان .

-    نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

-    مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان .

-    نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های اصلاحات نظام اداری در سطح استانداری ، فرمانداری و بخشداری‌ها.

-    نظارت بر اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در سطح استانداری و واحدهای تابعه و هماهنگی و نظارت بر امور توسعه فناوری آنها .

-    نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشی استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب  سیاست‌های ابلاغی .

-    نظارت برانجام مطالعات و بررسی‌های لازم در مورد روش‌های انجام کار.

-    تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست‌های سازمانی استانداری ، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

-    نظارت برانجام دبیرخانه‌ای کارگروه توسعه مدیریت استانداری و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور.

-    نظارت بر نحوه اجرای روش‌ها و رویه‌های اختصاصی و عمومی استانداری و واحدهای تابعه بر اساس شاخص‌ها و ضوابط ابلاغی با هماهنگی وزارت کشور .

-    نظارت برانجام امور مربوط به بهره‌وری استانداری و واحدهای تابعه .

-    نظارت بر چگونگی انجام آیین‌نامه هاودستورالعمل ها و رویه‌های اجرایی کار مربوط به استانداری و واحدهای تابعه .

-    اجرای برنامه‌های نقشه راه اصلاح نظام اداری درستاد استانداری ، واحدهای تابعه و وابسته .

-    نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir