مهمان : 7
امروز : 1063
ديروز : 951
ماه : 56145
كل : 526708
 
  شورای اطلاع‌رسانی استان
گستردگي حيطه وظايف و نقش محوري استانداري به عنوان ركن اساسي دستگاه هاي اجرايي استان و نوع تعامل با ساير نهادهاي حكومتي در ايفاي وظايف حاكميتي خود در همه زمينه ها اعم از سياسي امنيتي اجتماعي و عمراني موجب شده است كه استانداري درجايگاه منبع اخبار نقش ثابت و موثري در فضاي رسانه اي و اطلاع رساني استان ايفا نموده و بعنوان مرجع اصلي پاسخ گويي درزمينه هاي متنوع مورد پرسش قرار گيرد. به اين ترتيب ضرورت تاسيس ساختاري كه علاوه بر محوريت در حوزه سياست گذاري و هماهنگي در امر اطلاع رساني صاحب صلاحيت و دااري ضمانت اجرايي بوده و در جهت ايجاد و ترويج گفتمان غالب منطبق بر سياست هاي كلان نظام بين دستگاه هاي اجرايي، بخش ها و سازمان هاي مطبوع تلاش نمايد، كاملا احساس مي گردد.
اين ساختار به منظور ايفاي نقش اساسي درحوزه اطلاع رساني موظف است سازوكار اطلاعات را بين بخش هاي مختلف برقرار نموده و بر آن نظارت نمايد تا در نتيجه با پاسخگويي فعال، استانداري را در پيشبرد اهداف خود ياري نمايد.

*  صلاحيت و وظايف شورا

الف - سياست گذاري و تبيين خط مشي اطلاع رساني از عملكرد و دستاوردهاي حوزه هاي مختلف استان
ب - تدوين و ترسيم جهت گيري جامع اطلاع رساني و مطبوعاتي استان
ج - ساماندهي گردش اطلاعات در استان به نحوي كه نوع بهره دهي و سامانه ارتباطي در هر دستگاه با شوراي اطلاع رساني مشخص باشد. (اين مهم از طريق تعامل با رابطين خبري كه براي هر حوزه تعريف مي گردد محقق مي شود)
د - تعیین خط و مشی ها و راهبردهای لازم برای هدایت افکار عمومی در جهت تسهیل انجام وظایف دستگاه ها ونهادهای مختلف استان
ه - تبیین خط مشی ویژه رسانه ای و اطلاع رسانی در مواقع خاص در استان نظیر ایام انتخابات، سفرهیات محترم دولت به استان، حوادث امنیتی، سوانح و حوادث غیر مترقبه و ...
و - نظر سنجی و ارزیابی افکار عمومی در حوزه های مختلف مربوط به استان و یا واگذاری این مأموریت به مراجع معتبر ديگر
ز - نظارت و ارزیابی مستمر بر تعامل و هماهنگی دستگاهها و واحدهای تابعه از نظر نوع هماهنگی با شورای اطلاع رسانی و اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش به استاندار
ح - پیش گیری از تولید اخبار مخّرب و تدوین پاسخ های مناسب به شبهاتی که به نحوی مربوط به فعالیت های دستگاه های اجرایی استان باشد
ط - انجام هرگونه امور محوله از طرف استاندار یا شورای معاونین استانداری یا سایر مراجع ذیربط

*  ترکیب شورا

شورای اطلاع رسانی از اعضای ثابت و متغیر تشکیل می شود، بدین ترتیب که بر حسب نیاز و بر اساس پیشنهاد رئیس شورا و تأیید استاندار محترم از حوزه های داخل یا خارج استانداری افراد حقیقی یا حقوقی در جلسه شورا حاضر خواهند شد .

*  تشكيلات دبیرخانه و برگزاری جلسات

روابط عمومی به عنوان دبیرخانه شورای اطلاع رسانی وظیفه برگزاری جلسات و پیگیری امور، تدوین دستور جلسه و تنظیم صورتجلسه و نیز مسئولیت ورودی و خروجی اطلاع رسانی را پس از تأیید رئیس شورا برعهده دارد.

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir