مهمان : 11
امروز : 1012
ديروز : 951
ماه : 56093
كل : 526657
 
  شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان
با توجه به اهميت و نقش روابط عمومي‌ها در تنوير افكار عمومي و پاسخگو كردن دستگاه‌ها و ايجاد زمينه مناسب براي تبادل اطلاعات و آگاهي‌ها و ضرورت ارتقاء وضعيت كيفي واحدهاي روابط عمومي و لزوم هماهنگي جامع و گسترده ميان فعاليت‌هاي روابط عمومي سازمان‌ها، ادارات، نهادها و شركت‌ها در هر استان، شوراي هماهنگي روابط عمومي‌ دستگاههای اجرایی استان به استناد ماده 5 تصويب نامه‌ هيئت محترم وزيران به شماره 65354 مصوب مورخ 27/4/1386 تشكيل مي‌شود.

اين شورا به منظور ايجاد انسجام، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه و با حضور كليه مديران روابط عمومي دستگاههاي اجرايي و فرمانداريهاي استان تشكيل خواهد شد.

شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي‌ دستگاههای اجرایی استان به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاههاي استاني و فرمانداري‌ها تشكيل مي‌گردد و وظيفه‌ هماهنگي اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت.

شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي ‌دستگاههای اجرایی استان‌ آذربايجان‌شرقي بر اساس یک مکانیسم موقت طراحی شده از سوی صاحبنظران استانی (تا زمان ابلاغ ساختار و آئین نامه رسمی شورا از طرف دولت) با برگزاري اولین مجمع عمومي شورا در سوم آذرماه سال 1389 و با حضور 110 نفر از مديران روابط عمومي‌ دستگاههاي اجرايي و فرمانداري‌هاي استان به رياست معاون سياسي و امنيتي استاندار تشكيل شد.

در اين مجمع انتخابات هيئت رئيسه برگزار شد و اعضاي اصلي و علي البدل هيئت رئيسه و بازرس شورا انتخاب شدند. هيئت رئيسه شورا با آغاز مسئوليت خود با تدوين آئين‌نامه و ساختار موقت استانی و برگزاري جلسات متعدد فعاليت  شوراي هماهنگي روابط عمومي‌ها را وارد مرحله جديدي كردند كه حاصل آن تصميمات مهمي در جهت تقويت نقش و جايگاه روابط عمومي در دستگاه‌هاي اجرايي است.

*  شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي استان، شورايي حرفه‌‌اي ـ تخصصي است كه با رياست استاندار و دبيري رييس اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل استانداري به وظايف خود عمل مي‌كند.

*  حوزه فعاليت اين شورا منحصر به روابط عمومي‌هاي دستگاه های اجرایی استانی و فرمانداری های استان است.

*  اهداف و وظايف شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي استان به شرح زير است:

الف ـ‌ دانش‌ افزايي مديران و كاركنان روابط عمومي‌هاي سطح استان
ب ـ تلاش در راستاي تقويت گفتمان نظام و تبيين و تبليغ بهتر سياست‌ها،‌ برنامه‌ها و فعاليت‌هاي دولت در سطح ـ‌ ملي، استاني و بين‌المللي
پ ـ افزايش كارآمدي روابط عمومي‌هاي سازمان‌هاي دولتي در جهت تحكيم ارتباط ميان دولت و مردم و نيز كمك به تحقق اهداف توسعه ملي
ت- ‌ارتقاء جايگاه روابط عمومي در سازمان
ث ـ‌ شناسايي نيروهاي كارآمد جهت پذيرش مسئوليت روابط عمومي در استان.
ج ـ تدوين چارچوب روش‌هاي مناسب و هماهنگ اطلاع‌رساني، نظر سنجي، ارتباطات مردمي و تبليغات ... با تأكيد بر شيوه‌هاي نوين

*  مسئولیت و اختيارات رييس شورا

الف- توشيح ابلاغيه هيئت رييسه شورا
ب- رياست مجمع عمومي ساليانه
پ- سياست‌گذاري و نظارت عاليه بر اهداف و فعالیت های شورا و هيئت رئيسه
ت- تأئيد نهايي و ابلاغ آيين‌نامه شورا به دستگاههاي اجرايي استان

*  وظايف دبير شورا

الف: جمع‌آوري اطلاعات و گزارشهايي از فعاليت كميته‌ها
ب: ثبت‌نام کاندیداهای عضویت در هسئت رئیسه، کمیته های اجرایی و بازرس شورا
پ: انجام امور محوله از طرف هيئت رييسه
ت: انجام تمام مكاتبات و ارسال گزارشها
ث: مسئوليت تهيه، ثبت و نگهداري صورتجلسات، سوابق اعضا، مكاتبات شورا، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسات هيئت رييسه و مجامع
ج: اداره جلسات در صورت عدم حضور رييس شورا توسط دبير شورا به عنوان قائم مقام وي
چ: ارسال نسخه‌اي از گزارش مربوط به فعاليت‌ها و تصميمات شوراي هماهنگي روابط عمومي استان به استانداري و وزارت كشور

*  اركان شورا

اركان شورا عبارتند از:
1-  مجمع عمومي که با شركت مسئولين واحدهاي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي استان تشكيل مي‌شود و همه داراي حق رأي مي‌باشند.
2- هيئت رييسه شورا که 9 نفر هستند؛ دو عضو آن استاندار به عنوان رئیس شورا و مسئول روابط عمومي و امور بين‌الملل استانداري به عنوان دبير شورا ثابت بوده و 7 نفر باقيمانده به وسيله رأی مستقيم مجمع عمومي به مدت دو سال انتخاب مي‌شوند
3- كميته‌هاي اجرایی شورا شامل كميته ارتباطات، كميته آموزش و پژوهش، كميته اجرايي و پشتيباني و كميته فرهنگي

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir