حوزه‌های انتخابیه استان آذربایجان شرقی
- حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر
تعداد کاندیدا: 163 نفر، تعداد نماینده: 6 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
 تبریز 21671695094
715
 اسکو 1763 98988 108
 آذرشهر 840107579
 81

- حوزه انتخابیه اهر و هریس
تعداد کاندیدا: 17 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کلیومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
اهر 3074150111
 
 هریس 2345 67820 

- حوزه انتخابیه بستان‌آباد
تعداد کاندیدا: 11 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
 بستان‌‌آباد2795
 94985 

- حوزه انتخابیه بناب
تعداد کاندیدا: 6 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
 بناب779
129795
 

- حوزه انتخابیه سراب
تعداد کاندیدا: 20 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
 سراب3452
 131934 

- حوزه انتخابیه شبستر
تعداد کاندیدا: 18 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
 شبستر 2630124499
 

- حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند
تعداد کاندیدا: 13 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
کلیبر2072
48837
 
 خداآفرین 1525 34977 
 هوراند   

- حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر
تعداد کاندیدا: 23 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
مراغه 2186247681
 
 عجب‌شیر738
66746
 

- حوزه انتخابیه مرند و جلفا
تعداد کاندیدا: 29 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
 مرند 3286239209
 
 جلفا1670
 55166 

- حوزه ملکان
تعداد کاندیدا: 11 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
 ملکان1007
106118
 

- حوزه انتخابیه میانه
تعداد کاندیدا: 21 نفر، تعداد نماینده: 2 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
میانه 5595185806
 

- حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق
تعداد کاندیدا: 9 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
هشترود1990
 60822 
 چاراویماق3208
 32745 

- حوزه انتخابیه ورزقان
تعداد کاندیدا: 14 نفر، تعداد نماینده: 1 نفر
 شهرستان وسعت (کیلومتر مربع)
 جمعیت (بر اساس سرشماری سال 90)
 تعداد شعبه اخذ رای
ورزقان2368
45708
 


 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir