شماره‌های تماس معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 
نام مدیریت/ گروه نام مدیر شماره تماس
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی رحیم شهرتی‌فر 35291737
رئیس دفتر مهدی قلی‌پور 35291737
مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات رضا استادرحیمی 35291729
معاون سیاسی ایوب آقاجان‌زاده 35291673
معاون انتخابات و تقسیمات کشوری محمدحسین قلعه‌ای 35291675
رئیس گروه سیاسی    
رئیس گروه انتخابات    
مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی جهانگیر اسکندرزاده 35291733
معاون امنیتی کرامت حسن‌زاده 35291577
معاون انتظامی یحیی دشتی 35291692
گروه امور امنیتی محسن عیاری 35291687
گروه امور انتظامی سیدکاظم موسوی 35291694
گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی صمد مهدوی 35291343
رئیس دبیرخانه شورای تأمین احمد امن‌زاده 35291688
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی بهروز مهدوی 35291734
معاون مدیرکل سمیه کریمی 35291678
رئیس گروه امور اجتماعی و فرهنگی علی‌اکبر رادپور 35291699
رئیس گروه سازمان‌های مردم‌نهاد یوسف خورشیدی 35291684
مدیرکل پدافند غیرعامل علیرضا کریمی 35291318
معاون مدیرکل علی تدین 35291317
رئیس گروه طرح و اجرا احد ماهری 35291309
رئیس گروه تهدیدات تخصصی سیدحسن موسوی 35291353
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir