مهمان : 3526
امروز : 306
ديروز : 1189
ماه : 13548
كل : 13548
 
  واحد برنامه‌ریزی عمرانی
مسؤول واحد: ایوب دروچی
شماره‌های تماس: 35291522   فکس: 35263033


شرح وظايف:
1. نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در حوزه‌ي برنامه‌ریزی عمراني در سطح استان
2. فراهم ‌آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، سازمان‌هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي و شوراهاي محلي درچارچوب قوانين و مقررات مربوط پيرامون موضوعات خاص
3. نظارت عاليه بر روند مطالعات، طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني سطح استان در راستاي اصول نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران)
4. پي‌گيري اجراي مصوبات شوراها، كارگروه‌ها، ستادها و كميته‌هاي فني و تخصصي در موضوعات مرتبط با حوزه‌ي برنامه‌ريزي عمراني در سطح استان
5. نظارت عاليه بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و فرمانداري‌هاي تابعه‌ي استان و ارزشيابي سالانه‌ي عملكرد آنان در حوزه‌ي برنامه‌ريزي عمراني
6. شناسايي قابليت‌ها و تنگناهاي عمراني و تعيين سياست‌هاي اجرايي و اقدامات اولويت‌دار و محرك توسعه‌ي استان در حوزه‌ي عمراني، درچارچوب سياست‌ها و راهبردهاي توسعه ملي و اسناد توسعه‌ي استان
7. تشكيل بانك آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه‌ي برنامه‌ريزي عمراني سطح استان
8. بازديد و سركشي‌هاي دوره‌اي از شهرستان‌ها، بخش‌ها، شهرها و روستاهاي سطح استان در حوزه‌ي برنامه‌ريزي عمراني
9. تهيه و تدوين گزارشات ماهانه، فصلي و سالانه در رابطه با امور عمراني و ارائه‌ي آن به سازمان‌هاي مركزي (وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رياست جمهوري)
10. بررسي و شناخت به منظور بهره‌برداري از كليه امكانات موجود استان در حوزه‌ي عمراني
11. مشاركت در طراحي نظام برنامه‌ريزي جامع توسعه‌ي منطقه‌اي
12. بررسي و شناخت توانمندي و استعدادهاي استان در جهت تأمين توسعه پايدار و تدوين برنامه‌هاي امور زيربنائي عمراني
13. پي‌گيري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مديران و رؤساي دفاتر و سازمان‌هاي استاني در حوزه‌ي برنامه‌ريزي عمراني
14. نظارت و مراقبت در نحوه تسهيم اعتبارات طرح‌هاي عمراني
15. انجام هماهنگي‌هاي لازم در تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي عمراني
16. تهيه و جمع‌آوري اطلاعات و آمارهاي لازم استاني به منظور استفاده در برنامه‌ريزي‌هاي عمراني
17. پي‌گيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه‌ريزي عمراني
18. پي‌گيري اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي تدوين‌شده توسط حوزه‌هاي برنامه‌ريزي عمراني وزارت كشور و رياست جمهوري

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir