شماره‌های تماس حوزه استاندار
 
 نام مدیریت/ گروه  شماره تماس
 مدیرکل حوزه استاندار دفتر: 35263864
فکس: 35263862
تلفنخانه: 35263333
معاون مدیرکل 35291294
 دفتر استاندار 35263838
 اداره کل حراست  35263842
 معاون مدیرکل 35291233
 دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  35263877
معاون مدیرکل 35291203
گروه بازرسی و ارزیابی عملکرد 35291364
 گروه امور حقوقی  35291241
 هسته گزینش 35291322
فاکس: 35263884
 اداره کل روابط عمومی  35263888
 دفتر امور بانوان و خانواده 35291213
 گروه مشاوران استاندار  35291292
 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 33331556
 
 
شماره‌های تماس معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
 
نام مدیریت/ گروه نام مدیر شماره تماس
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع علی جهانگیری دفتر: 35263834
رئیس دفتر بهنام ایران‌پژوهی
اصغر حسین‌پور
35291704
35291740
مدیرکل امور اداری و مالی محمد حسن‌زاده 35291213
معاون امور اداری شهریار فتحی 35291616
معاون امور مالی اکبر احمدزاده 35291728
اداره امور اداری و رفاه مرجان اکبریان 35291615
اداره خدمات و پشتیبانی امیر حضرتی 35291375
اداره دبیرخانه و بایگانی سیدجلال میرابراهیم‌زاده تلفن: 35291378
فکس: 35263891
پیگیری فکس: 35291383
پیگیری نامه: 35291388 - 35291377 - 35291384
اداره امور مالی صمد حصاملو 35291309
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی طاهر روحی 35291723
معاون مدیرکل حسین عبدالهی 35291481
رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی حسین فیروزی 35291655
رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و معادن میرمحمد حسینی مزرعه‌شادی 35291485
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری حمید هاشم‌زاده 35291727
معاون مدیرکل میرصمد ابراهیم‌پور 35291652
رئیس گروه سرمایه‌گذاری جعفر شیخی 35291228
رئیس گروه امور تولید و اشتغال رسول شمس 35291595
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری سیاوش یوسفی 35291402
معاون برنامه‌ریزی یوشع موسالو 35291784
معاون آموزش و پژوهش رحیم روایی 35291588
رئیس گروه برنامه و بودجه زهرا حسن‌زاده 35291598
رئیس گروه تشکیلات    
مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت فرداد تیموری 35291633
     
 
 
شماره‌های تماس معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 
نام مدیریت/ گروه نام مدیر شماره تماس
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی رحیم شهرتی‌فر 35291737
رئیس دفتر مهدی قلی‌پور 35291737
مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات رضا استادرحیمی 35291729
معاون سیاسی ایوب آقاجان‌زاده 35291673
معاون انتخابات و تقسیمات کشوری محمدحسین قلعه‌ای 35291675
رئیس گروه سیاسی    
رئیس گروه انتخابات    
مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی جهانگیر اسکندرزاده 35291733
معاون امنیتی کرامت حسن‌زاده 35291577
معاون انتظامی یحیی دشتی 35291692
گروه امور امنیتی محسن عیاری 35291687
گروه امور انتظامی سیدکاظم موسوی 35291694
گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی صمد مهدوی 35291343
رئیس دبیرخانه شورای تأمین احمد امن‌زاده 35291688
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی علی بدرشکوهی 35291734
معاون مدیرکل سمیه کریمی 35291678
رئیس گروه امور اجتماعی و فرهنگی علی‌اکبر رادپور 35291699
رئیس گروه سازمان‌های مردم‌نهاد یوسف خورشیدی 35291684
مدیرکل پدافند غیرعامل علیرضا کریمی 35291318
معاون مدیرکل علی تدین 35291317
رئیس گروه طرح و اجرا احد ماهری 35291309
رئیس گروه تهدیدات تخصصی سیدحسن موسوی 35291353
 
 
شماره‌های تماس معاونت هماهنگی امور عمرانی
 
نام مدیریت/ گروه نام مدیر شماره تماس
معاون هماهنگی امور عمرانی جواد رحمتی 35291500
رئیس دفتر رستم‌پور 35291500
مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک رضا طوسی 35291515
معاون شهرسازی و نظارت علی‌اصغر عبدالعلی‌پور 35291720
معاون حمل و نقل و ترافیک بهمن صدیقی 35291487
رئیس گروه شهرسازی کریم باقری 35291506
رئیس گروه نظارت محمد ظریفی خسروشاهی 35291519
رئیس گروه ترافیک رضا طوسی 35291483
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مرتضی علیخانی 35291535
معاون مدیرکل عباس خراسانی 35291738
رئیس گروه امور شهری میکائیل توحیدی 35291527
رئیس گروه امور شوراها غلامحسین کریمی 35291531
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها تقی کرمی 35291471
معاون مدیرکل حیدر صادقی 35291581
معاون اشتغال و سرمایه‌گذاری مرضیه شمالی 35291478
معاون نظارت بر امور زیربنایی روستاها ایرج مرندی 35291580
مدیرکل مدیریت بحران ظفر محمدی 35291713
معاون مدیرکل محمدباقر هنربر 35291570
رئیس گروه مطالعات، امور ایمنی و بازسازی عبدالصمد رحیمی 35291563
رئیس گروه حوادث غیرمترقبه، امداد و نجات فرزین هادی‌پور 35291564
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir